Klęski żywiołowe

Globalne efekty ocieplenia rozwijać  się będą gwałtowniej, gdy świat osiągnie 4 stopniowy wzrost temperatury.
Katastrofalne skutki globalnego ocieplenia – podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne fale upałów, niepowodzenia w uprawach i wzrost ilości chorób – mogą rozwijać się szybciej niż przewidywano, ponieważ świat zmierza w kierunku globalnego wzrostu temperatury o 4°C, ostrzega nowy raport z Banku Światowego.
Naukowcy zajmujący się klimatem przewidują, że wzrost temperatury globalnej         o 2 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej może doprowadzić do powszechnych katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia. Ocieplenie może znacznie pogorszyć istniejący niedobór wody w wielu regionach.
Ponieważ kraje nie podejmują żadnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pomimo zobowiązań, świat najprawdopodobniej ogrzeje się o więcej niż 3 °C. Nawet przy pełnym wdrożeniu obecnych zobowiązań związanych z ograniczaniem emisji, prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia o 4°C do 2100 wynosi w przybliżeniu 20%. Jeśli to nie zostanie spełnione, może nastąpić ocieplenie o 4°C już w latach 2060-tych”, stwierdza się to w raporcie, który opiera się na dostępnych danych naukowych i raportach. Globalna średnia temperatura nadal wzrasta i obecnie wynosi prawie 1°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Może ta wartość nie wydaje się duża, ale wiele skutków zmian klimatycznych już zaczęło się pojawiać.
Ocieplenie o 4°C oznaczałoby podniesienie poziomu morza o 0,5 do 1 metra lub więcej, poza tym spowodowałoby niespotykane fale upałów, dotkliwe susze i poważne powodzie. Jednak raport banku stwierdza, że: „ocieplenia o 4°C można wciąż uniknąć”, ponieważ z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego możliwe ograniczenie emisji może utrzymywać ocieplenie poniżej 2°C. „Jedynym sposobem na uniknięcie tego jest przełamanie dotychczasowego schematu produkcji i konsumpcji „, twierdzi John Schellnhuber z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, który przygotował raport.
Niektóre kroki sugerowane przez Bank to: przekazanie ponad 1 biliona USD na paliwa alternatywne i innych dotacji, aby lepiej wykorzystać naturę – rozszerzenie inwestycji w zieloną infrastrukturę, takich jak niskoemisyjne systemy transportu publicznego, zwiększenie efektywności energetycznej budynków i wspieranie cen handlu emisjami . Komentując raport dr Rajendra Kumar Pachauri, szef Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, powiedział, że ostatnie sprawozdanie oceniające raport przewidywało wzrost temperatury o 1,1°C do 6,4°C pod koniec wieku. „Najlepszy scenariusz na wyższym poziomie został ustawiony na 4°C ” – dodał. Ostatnie rekordowe wzrosty emisji dwutlenku węgla wynikają z niekontrolowanej ekspansji węgla, która już teraz powoduje poważne lokalne skutki. Aby uniknąć 4 °C, musimy przekierować inwestycje, w energię odnawialną i przyspieszyć czystą energię” – powiedział rzecznik Greenpeace.

 

Nic szczególnego

Kategoria: Bracia mniejsi, przyroda (4), Różne ciekawe historie (5), Różności niesklasyfikowane (8)
  1. Quartz pisze:

    Fotki

  2. Quartz pisze:

    Fotka

  3. Quartz pisze:

    Fot

Dodaj komentarz