Problemy środowiskowe

 

Pandemia pandemią, ale jest jeszcze coś gorszego poniżej.

Nasze środowisko ciągle się zmienia. Nikt nie  może temu zaprzeczyć. Jednak wraz ze zmianą naszego środowiska rośnie potrzeba uświadomienia sobie problemów, które go otaczają. Wraz z masowym napływem klęsk żywiołowych, okresami ocieplania się i ochłodzenia, różnymi typami pogody i wieloma innymi, ludzie muszą zdawać sobie sprawę z rodzajów problemów środowiskowych, na jakie napotyka nasza planeta.

Globalne ocieplenie stało się niekwestionowanym faktem w naszych środowisku; nasza planeta się ociepla i zdecydowanie jesteśmy częścią tego problemu. Nie jest to jednak jedyny problem związany z ochroną środowiska, o który powinniśmy się martwić. Na całym świecie ludzie codziennie napotykają wiele nowych i trudnych problemów środowiskowych. Niektóre z nich są niewielkie i dotyczą tylko kilku ekosystemów, ale inne drastycznie zmieniają obraz tego, co już widzimy.

Nasza planeta znajduje się na krawędzi poważnego kryzysu ekologicznego. Obecne problemy środowiskowe sprawiają, że jesteśmy narażeni na katastrofy i tragedie, teraz i w przyszłości. Znajdujemy się w stanie zagrożenia planetarnego, a problemy środowiskowe gromadzą się wokół nas. O ile nie rozwiążemy tych kwestii w sposób rozważny i poważny, z pewnością skazani jesteśmy na katastrofę. Aktualne problemy środowiskowe wymagają pilnej uwagi.

Oto główne bieżące problemy środowiskowe

1. Zanieczyszczenie: Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby wymagają milionów lat by je odbudować. Przemysł i spaliny samochodowe są najważniejszymi zanieczyszczeniami. Metale ciężkie, azotany i tworzywa sztuczne są toksynami odpowiedzialnymi za zanieczyszczenie. Podczas gdy zanieczyszczenie wody jest spowodowane wyciekiem oleju, kwaśnymi deszczami, miejskimi ściekami; zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane przez różne gazy i toksyny uwalniane przez przemysł i fabryki; Zanieczyszczenie gleby jest głównie spowodowane przez odpady przemysłowe, które pozbawiają gleby niezbędnych substancji odżywczych.

2. Globalne ocieplenie: zmiany klimatyczne, takie jak globalne ocieplenie, są wynikiem praktyk ludzkich, takich jak emisja gazów cieplarnianych. Globalne ocieplenie prowadzi do wzrostu temperatur oceanów i powierzchni ziemi, powodując topnienie polarnych czap lodowych, wzrost poziomu mórz, a także nienaturalne ilości opadów, takie jak gwałtowne powodzie, nadmierny śnieg lub pustynnienie.

3. Przeludnienie: Populacja planety osiąga niezrównoważone poziomy, ponieważ napotyka na niedobór zasobów takich jak woda, paliwo i żywność. Eksplozja populacji w krajach słabiej rozwiniętych i rozwijających się obciąża już i tak ograniczone zasoby. Intensywne rolnictwo uprawiane w celu produkcji żywności szkodzi środowisku poprzez stosowanie chemicznych nawozów, pestycydów i insektycydów. Przeludnienie jest jednym z najważniejszych bieżących problemów środowiskowych.

4. Deklasyfikacja zasobów naturalnych: wyczerpywanie zasobów naturalnych to kolejny istotny bieżący problem środowiskowy. Zużycie paliw kopalnych powoduje emisję gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Na całym świecie ludzie podejmują wysiłki zmierzające do przejścia na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, biogazowa i energia geotermalna.

 1. Utylizacja odpadów: nadmierne zużycie zasobów i tworzenie tworzyw sztucznych powoduje globalny kryzys związany z usuwaniem odpadów. Kraje rozwinięte są znane z wytwarzania nadmiernej ilości odpadów lub śmieci i składowania odpadów w oceanach i mniej rozwiniętych krajach. Usuwanie odpadów nuklearnych wiąże się z ogromnymi zagrożeniami dla zdrowia. Plastik, opakowania i tanie elektroniczne odpady zagrażają dobru ludzi. Usuwanie odpadów jest jednym z najpilniejszych problemów środowiskowych.

  6. Zmiana klimatu: Zmiana klimatu jest kolejnym problemem środowiskowym, który pojawił się w ciągu ostatnich kilku dekad. Występuje w związku ze wzrostem globalnego ocieplenia, które występuje w wyniku wzrostu temperatury atmosfery poprzez spalanie paliw kopalnych i uwalnianie szkodliwych gazów przez przemysł. Zmiany klimatyczne mają różne szkodliwe skutki, ale nie ograniczają się do topnienia lodu polarnego, zmiany pór roku, występowania nowych chorób, częstych powodzi i zmiany ogólnego scenariusza pogodowego.

  7. Utrata różnorodności biologicznej: działalność człowieka prowadzi do wyginięcia gatunków i siedlisk oraz utraty bioróżnorodności. Ekologiczne systemy, które trwały miliony lat, aby je doskonalić, są zagrożone, gdy jakakolwiek populacja gatunków jest dziesiątkowana. Równowaga naturalnych procesów, takich jak zapylanie, ma kluczowe znaczenie dla przetrwania ekosystemu, a działalność człowieka zagraża temu samemu. Innym przykładem jest niszczenie raf koralowych w różnych oceanach, które wspierają bogate życie morskie.

 2. Wylesianie: Nasze lasy są naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i wytwarzają świeży tlen, a także pomagają regulować temperaturę i opady. Obecnie lasy pokrywają 30% gruntów, ale co roku utrata pokrywy drzewnej ze względu na rosnące zapotrzebowanie ludności na żywność, maleje. Wylesianie oznacza po prostu oczyszczenie zielonej pokrywy i udostępnienie tej ziemi do celów mieszkalnych, przemysłowych lub komercyjnych.

  9. Zakwaszenie oceanów: Jest to bezpośredni wpływ nadmiernej produkcji CO2. 25% CO2 wytwarzanego przez ludzi. Kwasowość oceanów zwiększyła się w ciągu ostatnich 250 lat, ale do 2100 może wzrosnąć o 150%. Główny wpływ ma na skorupiaki i plankton w taki sam sposób, jak osteoporoza u ludzi.

  10. Zubożenie warstwy ozonowej: Warstwa ozonowa jest niewidoczną warstwą ochronną wokół planety, która chroni nas przed szkodliwymi promieniami słońca. Wyczerpanie warstwy ozonowej atmosfery przypisuje się zanieczyszczeniom powodowanym przez chlor i brom znajdujący się w węglo- chloro-fluorowych (CFC). Kiedy te toksyczne gazy docierają do górnej atmosfery, powodują dziurę w warstwie ozonowej, z których największa jest nad Antarktydą. CFC są zakazane w wielu branżach i produktach konsumenckich. Warstwa ozonowa jest cenna, ponieważ zapobiega przedostawaniu się szkodliwego promieniowania UV do ziemi. Jest to jeden z najważniejszych aktualnych problemów środowiskowych.

 3. Kwaśne deszcze: kwaśne deszcze występują z powodu obecności pewnych zanieczyszczeń w atmosferze. Kwaśny deszcz może być spowodowany spalaniem paliw kopalnych lub wybuchem wulkanów lub gnicia roślinności, które uwalniają do atmosfery dwutlenek siarki i tlenki azotu. Kwaśny deszcz jest znanym problemem środowiskowym, który może mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi, dziką przyrodę i gatunki wodne.

  12. Zanieczyszczenie wody: Czysta woda pitna staje się rzadkim towarem. Woda staje się problemem gospodarczym i politycznym, ponieważ ludność ludzka walczy o ten zasób. Jedną z sugerowanych opcji jest użycie procesu odsalania. Rozwój przemysłowy wypełnia nasze rzeki morza i oceany toksycznymi zanieczyszczeniami, które stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

  13. Sytuacja miejska: niekontrolowany rozwój miast odnosi się do migracji ludności z obszarów miejskich o dużej gęstości do obszarów wiejskich o niskiej gęstości, co powoduje rozprzestrzenianie się miasta na coraz większą liczbę obszarów wiejskich. Rozprzestrzenianie się miast powoduje degradację gleby, zwiększony ruch, problemy środowiskowe i zdrowotne.

14: Problemy związane ze zdrowiem publicznym: Obecne problemy środowiskowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Brudna woda stanowi największe zagrożenie dla zdrowia na świecie i stanowi zagrożenie dla jakości życia i zdrowia publicznego. Ścieki rzekami przenoszą toksyny, chemikalia i organizmy przenoszące choroby. Zanieczyszczenia powodują choroby dróg oddechowych, takie jak astma i problemy sercowo-naczyniowe. Wysokie temperatury sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, takich jak denga.

15. Inżynieria genetyczna: Genetyczna modyfikacja żywności za pomocą biotechnologii nazywa się inżynierią genetyczną. Genetyczna modyfikacja żywności powoduje wzrost toksyn i chorób, ponieważ geny z rośliny alergicznej mogą przenosić się do docelowej rośliny. Genetycznie modyfikowane uprawy mogą powodować poważne problemy środowiskowe, ponieważ zmodyfikowany gen może okazać się toksyczny dla dzikiej zwierzyny. Inną wadą jest to, że zwiększone użycie toksyn w celu wytworzenia rośliny odpornej na owady może spowodować, że powstałe organizmy staną się odporne na antybiotyki.

Potrzeba zmian w naszym codziennym życiu rośnie. Ponieważ tak wiele różnych czynników wchodzi w grę; chęć trzymania się rutyny, wiele osób nie uważa, że ​​to, co robią, wpłynie na przyszłe pokolenia. Jeśli ludzie będą dalej postępować w tak szkodliwy sposób w przyszłości, to nie będzie przyszłości do rozważenia. Chociaż prawdą jest, że nie możemy fizycznie powstrzymać naszej warstwy ozonowej od ścienienia (a naukowcy wciąż mają kłopot z ustaleniem, co dokładnie to powoduje), wciąż jest tak wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby spróbować zagłuszyć to, co już wiemy. Podnosząc świadomość na temat tych problemów w lokalnej społeczności i w swoich rodzinach, każdy może się przyczynić do stworzenia bardziej przyjaznego dla środowiska i przyjaznego miejsca dla każdego z nas.

I to by było na tyle.

Nic szczególnego

Kategoria: Bracia mniejsi, przyroda (4), Polityka, geopolityka (6), Różne ciekawe historie (5)

Dodaj komentarz