Symptomy i wyjaśnienia

Każda cywilizacja upadła z powodu degeneracji. Upadło cesarstwo rzymskie z powodu niepohamowanego apetytu na młode wino. Ktoś zapyta z powodu słabego wina ? Przecież młode wino ma nie wiele procentów i trudno się upić. Tak to prawda ale w tym wypadku nie chodziło o alkohol, a o ołów metodycznie zatruwający mózgi elit rzymskich. Młode wina na krótki okres przed spożyciem przechowywano w naczyniach ołowianych. Miało to decydujący wpływ że wino takie się po prostu nie psuło. To fakt, ale nawet niewielka zawartość kwasów organicznych w takim winie powodowało powstawanie ze ścianek naczyń soli ołowiu które przez żołądek trafiały do mózgów powodując degenerację elit. A dlaczego elit, po prostu tylko elity było stać na drogie naczynia ołowiane.

Okres średniowiecznej Europy gdzie otępiałe dogmatem religijnym elity kościelne uganiały się za psychicznie chorymi ludźmi. Przecież większość tępionych czarownic to były osoby chore psychiczne, słyszące głosy, mające rozdwojenie jaźni itd. Skąd się brał ten wysyp eksplodujący to tu i tam na terenie Europy ? Proste, z zanieczyszczonego zboża. A czym ? Grzybami. Otóż uprawiane żyto czasami porażał grzybek pasożytniczy zwany sporyszem. Okazuje się że zawiera on  etylodwuamid kwasu d-lizygrowego. A cóż to takiego ? To po prostu LSD. Zatrucie mąki tym sporyszem powodowało zatrucie chleba, a w konsekwencji jego zjadaczy robiąc z nich chorych psychicznie.

Okres współczesny, przechodziliśmy już zatrucia rtęcią w Japonii, choroba Minamoto. Zatrucia DDT stosowanym powszechnie i w Polsce do zwalczania stonki ziemniaczanej. Teraz dochodzą substancje bardziej perfidne stosowane jako dodatki do produkcji lub uzdatniania pod względem użytkowym powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych. Polimetakrylan metylu stosowany jako plexiglas, polichlorek winylu jako PVC, polipropylen jako PP oraz dziesiątki innych tworzyw i ich odmian różniących się ilością domieszkowanych plastyfikatorów,  wypełniaczy, substancji zmieniających odporność na temperatury, palność, przewodnictwo elektryczne, barwników różnego rodzaju. Wszystkie substancje w większym lub mniejszym stopniu są kancerogenne lub mają działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

A teraz jeszcze jeden kwiatuszek tym razem z Polski. Czy czasem to że mamy takich polityków jakich mamy nie jest związany z styropianem. Styren sublimuje tzn. przechodzi bezpośrednio z stanu ciała stałego do postaci gazowej. Taki polityk zbyt długo wylegujący  się swego czasu na płytach styropianu nawdychał się oparów styrenu i teraz to wychodzi nam wszystkim bokiem.

 

Nic szczególnego

Kategoria: Bracia mniejsi, przyroda (4), Katoholizm i inne choroby (11), Różne ciekawe historie (5), Różności niesklasyfikowane (8)

Dodaj komentarz