Regulamin

Definicje:

1.   Pantryjota.pl – internetowe forum dyskusyjne, oferujące możliwość zamieszczania własnych wpisów i komentowania wpisów innych użytkowników.
2.   Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z usług forum.
3.   Konto użytkownika – konto umożliwiające zamieszczanie notatek i komentarzy.
4.   Notatka – wpis użytkownika opublikowany pod jego nickiem.
5.   Komentarz – wpis pod własną lub inną notatką, dokonany przez użytkownika.
6.   Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający użytkownikowi kontakt z administratorem portalu, wykorzystywany również do rejestracji nowych użytkowników.
7.   Adres mailowy użytkownika – konto poczty elektronicznej wykorzystane przez użytkownika do rejestracji na forum,  służące również  do dwustronnej korespondencji z administratorem portalu .

Rejestracja i usunięcie konta:

1. Zamieszczanie notatek i komentowanie możliwe jest jedynie po założeniu konta użytkownika.
2. Zarejestrowanymi użytkownikami forum mogą być jedynie osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 rok życia).
3. Pierwsze i każde kolejne zalogowanie się na forum oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4. W celu usunięcia konta należy wysłać prośbę o jego likwidację, korzystając z formularza kontaktowego. Likwidacja konta oznaczać będzie usunięcie  wszystkich wpisów i komentarzy użytkownika, a ich ewentualnej  archiwizacji użytkownik może dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem jedynie we własnym zakresie.

Przestrzeganie prawa i regulaminu internetowego forum Pantryjota.pl:

1.  Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.  Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści zamieszczone w swoich notatkach i komentarzach.
3.  Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa obowiązującego w Polsce, w tym przepisów dotyczących usług świadczonych na drodze elektronicznej.
4.  Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń prawnych dotyczących  publikowania treści których nie jest autorem, albo do których nie posiada praw autorskich i że takie publikacje mogą narazić go na konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, w tym ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
5.  Właściciel platformy ma prawo usunąć lub zablokować konto użytkownika we wszystkich tych przypadkach, które przewidują obowiązujące na terenie Polski przepisy prawne,  a także w sytuacji  gdy uzna, że komentarze lub wpisy użytkownika nie mieszczą się w standardach  i mają zły wpływ na reputację portalu.

Reklamy:

1. Na forum Pantryjota.pl  zabronione jest zamieszczanie przez jego użytkowników jakichkolwiek treści reklamowych.  W szczególności dotyczy to reklamowania firm,  produktów, usług, a także wszelkiej działalności o charakterze komercyjnym–własnej i osób trzecich.

Zasady ogólne:

1.  Właściciel platformy Pantryjota.pl zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszego regulaminu, o czym użytkownicy  zostaną poinformowani w zakładce „Komunikaty administracyjne”.
2.  W przypadku braku akceptacji zmian regulaminowych użytkownik może zgłosić do administracji chęć usunięcia konta i właściciel portalu nie może tego odmówić.
3.  Właściciel portalu  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę całości lub części  treści zamieszczanych przez jego użytkowników, powstałych na skutek awarii systemu informatycznego, w tym usterek serwera oraz innych zdarzeń o charakterze losowym.
4.  Właściciel zastrzega sobie prawo do do zawieszenia lub zaprzestania działalności  forum w dowolnym momencie, przy czym zobowiązuje się poinformować o takiej decyzji w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawieszenia/zakończenia.  Zakończenie działalności będzie wiązało się  z usunięciem z serwera wszystkich wpisów, komentarzy i danych rejestracyjnych użytkowników. W tym przypadku właściciel nie gwarantuje ani nie oferuje wykonania kopii zapasowych materiałów opublikowanych przez poszczególnych użytkowników.

Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2014,  z chwilą opublikowania go na stronie www.pantryjota.pl