Rejestracja

Forum pantryjota.pl udostępnia możliwość rejestracji nowych użytkowników wg  zasad, które różnią się od stosowanych powszechnie na forach dyskusyjnych i portalach internetowych tym, że rejestracja nie przebiega automatycznie i zawsze wymaga osobistego działania administratora portalu – w tym wypadku jego właściciela, czyli mnie – Pantryjoty.

W związku z powyższym, na forum nie jest wykorzystywany standardowy dla formatu WordPress formularz rejestracyjny. Właściciel forum zastrzega sobie prawo do osobistego decydowania o możliwości rejestracji nowych użytkowników, co oznacza, że opisana poniżej procedura nie jest obligatoryjna przy każdym zgłoszeniu.  Inaczej mówiąc, rejestracja ma charakter „uznaniowy” i jeśli komuś takie zasady nie odpowiadają, forum pantryjota.pl nie jest miejscem dla niego.

Osoby, które akceptują te warunki i noszą się z zamiarem dołączenia do tutejszej społeczności,  proszę przed próbą rejestracji o zapoznanie się z ważnymi informacjami dostępnymi tutaj:

https://pantryjota.pl/pantryjota-pl-koniecznie-przeczytaj-przed-rejestracja/

Aby zarejestrować się na forum, należy wysłać zgłoszenie o chęci założenia konta, korzystając z formularza:

https://pantryjota.pl/kontakt/#wrapper

W polu „treść wiadomości” należy podać nazwę użytkownika i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem, dostępnym tutaj:

https://pantryjota.pl/regulamin/#wrapper

Pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem w treści zgłoszenia o chęci założenia konta jest obligatoryjne.

Nazwa użytkownika może być taka sama, jak wykorzystywany później na forum pseudonim (nick), ale użytkownik może po zalogowaniu samodzielnie wybrać inny nick, jeśli uzna to za celowe. Wtedy na forum będzie widoczny właśnie ten nick, a nazwa użytkownika będzie znana tylko jemu i administratorowi strony. Jednak logowanie zawsze będzie odbywało się przy pomocy nazwy użytkownika podanej przy rejestracji, która nie może być potem zmieniona.

Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia, administrator osobiście dokona rejestracji, czyli wypełni podstawowe dane w panelu administracyjnym (nazwa użytkownika i adres mailowy), korzystając z opcji dodaj nowego użytkownika, udostępnianej standardowo przez skrypt WordPress. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z konta wordpress@pantryjota.pl. W jej tytule pojawi się tekst twoja nazwa użytkownika i hasło, choć ze względów bezpieczeństwa, mail oczywiście nie będzie tego hasła zawierał. Po jej odebraniu należy kliknąć w pierwszy w kolejności link, który umożliwi  wprowadzanie własnego, nowego hasła. Widoczne w oknie hasło, automatycznie wygenerowane przez portal, również może zostać zanotowane (skopiowane)  i być wykorzystywane przez użytkownika w trakcie logowania (uwaga na dokładne skopiowanie, bo hasło może nie być w całości widocznie w oknie). Hasło może również zostać zmienione w każdej chwili, po zalogowaniu się i wejściu w panel administracyjny użytkownika. Dla bezpieczeństwa skrypt informuje o sile hasła, a w razie utraty istnieje możliwość jego odzyskania, przy użyciu specjalnego formularza. Administrator nie ma dostępu do hasła wybranego przez użytkownika, jednak w szczególnych wypadkach może je zmienić na jego prośbę, np. w sytuacji wystąpienia problemów technicznych związanych z odzyskaniem utraconego hasła.

Uwaga !! hasło dostępu do forum z oczywistych względów nie powinno być hasłem wykorzystywanym do logowania się w innych miejscach, czyli nie może np. być identyczne, jak hasło do poczty mailowej.

Ponieważ opisany powyżej proces rejestracji nie odbywa się automatycznie, należy liczyć się z pewną zwłoką, gdyż procedura może być wdrożona dopiero po odebraniu zgłoszenia przez administratora.

Po zalogowaniu i wejściu w panel administrowania kontem, można uzupełnić dane profilu. Rekomenduję wypełnienie rubryki „biografia”  i dodanie avataru, szczególnie gdy chodzi o osoby o przyznanym statusie Autora. Sugeruję niewypełnianie pól:  imię, nazwisko i strona internetowa, które standardowo zawiera formularz rejestracyjny skryptu WordPress, gdyż portal pantryjota.pl z zasady nie przechowuje żadnych „wrażliwych” danych swoich użytkowników, oprócz ich adresu mailowego, niezbędnego dla przeprowadzenie rejestracji i mogącego służyć do ewentualnej korespondencji między nimi, a administracją.

Uwaga !!  Adres mailowy użytkownika może być udostępniony przez administratora innemu użytkownikowi tylko na podstawie pisemnej prośby wysłanej poprzez formularz kontaktowy i uzyskanie takiej zgody od drugiej strony. Proszę o nie zgłaszanie takich próśb w komentarzach na forum.

Mam nadzieję, że jasno określone zasady i precyzyjne objaśnienia procedury rejestracyjnej oraz informacje zawarte we wpisie powitalnym:

https://pantryjota.pl/wpis-powitalny/

ułatwią Państwu podjęcie decyzji w kwestii uczestnictwa w dyskusjach na moim forum.

Pantryjota