Zapętlenie totalne czyli Sąd Najwyższy contra Krajowa Rada Sądownictwa

No i mamy nową odsłonę genialnej re/(de)formy sądownictwa rodem z PRLu.

„W wyroku Komisja/Polska (Niezawisłość sądów powszechnych) (C-192/18) ogłoszonym w dniu 5 listopada 2019 r. Trybunał w składzie wielkiej izby uwzględnił skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesioną przez Komisję przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdził, że to państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy prawa Unii z jednej strony poprzez wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn zajmujących w Polsce stanowiska sędziów i prokuratorów, z drugiej zaś strony poprzez obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku mającego zastosowanie do sędziów sądów powszechnych, z jednoczesnym przyznaniem ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do decydowania o przedłużeniu okresu czynnej służby tych sędziów”

„Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem konieczna wolność sędziów od wszelkiego rodzaju ingerencji lub nacisków z zewnątrz wymaga określonych gwarancji, takich jak nieusuwalność, chroniących osoby, którym powierzono zadanie sądzenia. Zasada nieusuwalności wymaga w szczególności, by sędziowie mogli sprawować urząd do momentu ukończenia obowiązkowego wieku przejścia w stan spoczynku lub upływu kadencji sprawowania danej funkcji, jeżeli ma ona charakter czasowy. Mimo że zasada ta nie ma charakteru absolutnego, wyjątki od niej mogą – przy zachowaniu zasady proporcjonalności – występować wyłącznie pod warunkiem, że uzasadniają je nadrzędne i prawnie uzasadnione względy. Tymczasem w niniejszym wypadku połączenie środka w postaci obniżenia zwykłego wieku przejścia w stan spoczynku sędziów sądów powszechnych ze środkiem polegającym na przyznaniu ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do decydowania o dalszym zajmowaniu przez tych sędziów stanowiska sędziego, po ukończeniu ustanowionego w ten sposób nowego wieku, w okresie dziesięciu lat w przypadku sędziów będących kobietami i pięciu lat w przypadku sędziów będących mężczyznami, narusza tę zasadę”

Wnioski:

1. Należy przywrócić do pracy zwolnionych sędziów.

2. KRS może się… rozejść.

3. Izba Dyscyplinarna SN poszła się. Na spacerniak.

 

KRS trzyma się jak kryształowy Banaś. Pozostaje zakręcić kurek z dotacjami z UE.

 

Cytaty za oświadczeniem dla prasy z uzasadnieniem wyroku w sprawie C-192/18, Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE NO. 134/19, Luxembourg, 5 November 2019

Złe ziele. Rośnie, gdzie go nie posiano. Ma genetyczną odporność na herbicydy. I uczulenie na głupotę.

Kategoria: Różności niesklasyfikowane (8)
 1. Pantryjota pisze:

  Rodactwo (by Pantryjota) i tak nic z tego nie kuma.

 2. ViC-Thor pisze:

  Po raz pierwszy (się bezczelnie przyznam) zaczynam zazdrościć Polakom mieszkajacym na stałe za granicą.

 3. ViC-Thor pisze:

  Pantryjota,

  Jak skończy minister generalny prokurator?

 4. Pantryjota pisze:

  ViC-Thor,

  Najpierw to, a potem się zobaczy:

 5. Kfiatushek pisze:

  Pantryjota,

  Rodactwo zakuma szybko. Podwyżki idą prawem serii. Te pejczyki to może powód takiego zachowania ministra prokuratora. Ja tam nic nie insynuuje, broń Bobrze!

 6. Kfiatushek pisze:

  ViC-Thor,

  Nie ma czego. Będą musieli pomagać rodzinom.

 7. ViC-Thor pisze:

  Pantryjota,

  Sądo_maso?
  ;))

 8. ViC-Thor pisze:

  Kfiatushek,

  Moje rodzeństwo mieszka za granicą
  Brat karmi aligatory jadąc autostradą gdy zatrzymuje się na parkingu to prawie z ręki, ma dom pod palmami.
  Ridziców już nie mamy.
  Tylko ja mieszkam jeszcze w tym nadwislaNskim rejonie

Dodaj komentarz