Ekologiczne dylematy

Future

Jak donosi światowa sieć informacyjna, nasiliły się protesty ekologów przeciwko zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Eskalacja protestów wystąpiła już w ubiegłym 3015 roku. Ekolodzy protestują przeciwko opieraniu energetyki na elektrowniach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. To największa przyczyna postępującego oziębiania klimatu poparta badaniami uczonych oraz raportem dla Rządu Światowego przygotowanym przez byłego wiceprezydenta Ameryki Północnej Ala Duraka. Dochodzi do dantejskich scen szczególnie na Polskim Wybrzeżu. Do protestujących nie docierają argumenty, że klimat ziemski wszedł aktualnie w okres oziębiania. Na nic się zdają uzbrojone w paralizatory pokaźne siły porządkowe. Właściciele morskich kurortów w okolicach Grudziądza, Bydgoszczy i Poznania nad którymi zawisło widmo bankructwa starli się z policją broniącą protestujących ekologów. Jeszcze kilka lat i przy tym tempie przyrostu lodowców, Bałtyk cofnie się do obszaru sprzed tysiąca lat. O desperacji protestujących świadczy kilka ofiar śmiertelnych ofiar zarówno po jednej jak i drugiej stronie konfliktu. Ekolodzy w trosce o wszystkie żywe stworzenia żyjące za kręgiem polarnym, nieprzebrane stada papug, ślimaków, różnych ciepłolubnych kręgowców i bezkręgowców, żądają zaprzestania budowy nowych oraz demontażu starych elektrowni wiatrowych których eksploatacja przyczynia się do ograniczania produkcji energii z węgla, a tym samym do produkcji dwutlenku węgla którego działanie ma zdecydowany wpływ, w zahamowaniu dalszego oziębiania klimatu. Ekolodzy żądają by Rząd Światowy i rządy regionalne przyjęły do bezwzględnej i szybkiej realizacji program zwiększenia emisji gazów cieplarnianych i sposoby jego finansowania. Ekolodzy postulują by wprowadzić:

– Zakazać budowę oraz rozpocząć stopniową likwidację elektrowni wiatrowych do roku 3030

– Zakazać spalania gazu łupkowego w elektrowniach i wypuszczać go bezpośrednio do atmosfery. Metan daje 23 razy lepszy efekt cieplarniany w stosunku do dwutlenku węgla, więc jego spalanie jest zwyczajnym marnotrawstwem i zbrodnią w stosunku do klimatu.

– Zakazać budowy oraz jak najszybciej zlikwidować istniejące elektrownie fotowoltaiczne do roku 3030

– Wprowadzić do planów i rozpocząć szybką budowę kopalń węgla kamiennego i brunatnego w celu zapewnienia paliwa dla elektrowni węglowych

Szybko rozpocząć budowy elektrowni węglowych nowego typu , o gwarantowanej sprawności mniejszej niż 30% tak by jak najwięcej dwutlenku węgla dostawało się do zubożonej w CO2 atmosfery.

– Zakaz budowania elektrowni z turbozespołami o sprawnościach większych niż 30%

– Nieliczne funkcjonujące elektrownie węglowe o sprawnościach wyższych niż 30% obłożyć podatkiem ekologicznym wymuszającym pogorszenie sprawności, a tym samym zwiększenie ilości spalanego węgla.

– Należy do roku 3030 zmniejszyć o 30 % areał lasów, a lasów deszczowych o 40% w celu przeciwdziałania wiązaniu atmosferycznego dwutlenku węgla. Jak będzie konieczne to powierzchnię lasów przeznaczonych do wyrębu należy jeszcze zwiększyć.

– Należy do 3030 roku opracować i wdrożyć do stosowania specjalne biocydy w celu eliminacji fitoplanktonu morskiego i oceanicznego, zbyt intensywnie usuwającego CO2 z atmosfery.

– Należy do 3030 roku na masową skalę rozpocząć hodowlę bydła w celu emisji metanu w wyniku procesów fizjologicznych zachodzących w ich przewodach pokarmowych. Program ten jest jednak zagrożony bowiem nie uda się szybko rozmnożyć dużej ilości krów z tych nielicznych egzemplarzy żyjących w kilku ogrodach zoologicznych

Nie wiadomo czy postulaty ekologów zostaną zrealizowane bo Rząd Światowy jak i jego regionalne struktury nie mają wystarczających środków na realizację wszystkich postulatów ekologów. Gorzowscy, Poznańscy i Grudziądzcy biznesmeni z nadmorskich ośrodków wczasowych są zdesperowani do granic ostateczności. Nasza cierpliwość jest wystawiona na wielką próbę, mówią. Nie chcemy dopuścić do zamieszek takich jakie wywołali mieszkańcy miejscowości wypoczynkowych nad cieśniną Beringa, a tym bardziej nad morzem Barentsa. Plaże wyspy Sachalin spłynęły krwią, nie ma zresztą co się dziwić, atawizm zawsze wyjdzie z ludzi zdesperowanych. Problem oziębiania klimatu jest nie do rozwiązania Już obecnie zaczynają się aktywizować organizacje społeczne i terrorystyczne bo jak donoszą media zaczynają przygotowywać się do protestów właściciele wiatraków i elektrowni fotowoltaicznych przeciwko zapowiadanym próbom likwidacji ich przedsiębiorstw poprzez zapowiadane obłożenie wysokimi podatkami z produkowanej energii.

Quartz

Nic szczególnego

Kategoria: Bracia mniejsi, przyroda (4), Polityka, geopolityka (6), Różne ciekawe historie (5), Różności niesklasyfikowane (8)

Dodaj komentarz