Powody szaleństw i głupoty

Nigdy się nie mówi bo to przecież niepoprawne politycznie, o tym że problemy z muzułmanami wynikają z ich tradycji i nakazów religijnych  przez co  chów wsobny związki małżeńskie z kuzynami są bardzo często praktykowane – praktyki, które zostały zakazane w tradycji judeo-chrześcijańskiej od czasów Mojżesza są nadal praktykowane powszechnie przez wyznawców Mahometa.

Dziwimy się muzułmanom i ich szaleństwom. Inaczej być nie może, ponad 7 lat temu, brytyjski minister środowiska Phil Woolas bił na alarm w sprawie „bardzo delikatnej kwestii, która jest rzadko dyskutowana”. Odnosząc się do zwyczaju aranżowanych małżeństw między kuzynami w muzułmańskiej społeczności imigrantów, Woolas powiedział: „Jeśli masz dziecko z kuzynem, prawdopodobne jest że będziesz miała  problem genetyczny. „Połowa na świecie muzułmanów pochodzi z w wyniku małżeństw wsobnych z powodu pokoleń kazirodztwa”
Woolas, którego poglądy są wspierane przez ekspertów medycznych, twierdzą, że większość przypadków występuje w rodzinach imigrantów z obszarów wiejskich w Pakistanie, gdzie nawet połowa wszystkich małżeństw wiąże się z  kuzynami. Woolas powiedział: ” Zdaniem każdego pracownika opieki poziom niepełnosprawności wśród  ludności Pakistanu są wyższe niż w populacji ogólnej. I wszyscy wiedzą, że jest to spowodowane przez małżeństwa wśród kuzynów.
Problem pogarsza, to że to trwa w wyniku trwającego od  pokoleń chowu wsobnego. To by wyjaśniało, dlaczego badania dla Newsnight BBC2 wykazały, że brytyjscy Pakistańczycy stanowiły 3,4% wszystkich porodów, ale 30 % wszystkich brytyjskich dzieci z recesywnymi zaburzeniami genetycznymi.
Rzeczywiście, wpis w Wikipedii potwierdza, że ​​”małżeństwa wśród kuzynów, w większości krajów muzułmańskich są często preferowane, a nawet zachęca się do nich, w niektórych regionach”, i wskazuje na fakt, że prorok Mahomet sam poślubił kuzynów.
Ale problem nie dotyczy tylko pakistańskich muzułmanów jak Woolas zdaje się sugerować, ale jest to pandemia wśród muzułmanów na całym świecie. Według Nicolai Sennels duńskiego psychologa, który wykonał rozległe badania w muzułmańskiej społeczności chowu wsobnego, blisko połowa wszystkich muzułmanów na świecie pochodzą ze związków wsobnych:

70% Pakistańczyków pochodzą ze związków wsobnych.
67% Saudyjczycy pochodzą ze związków wsobnych.
64% osób mieszkających w Jordanii i Kuwejtu pochodzą ze związków wsobnych.
63% Sudańczyków pochodzą ze związków wsobnych.

60% Irakijczyków pochodzą ze związków wsobnych.

54% muzułmanów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze pochodzą ze związków

wsobnych.

25-30% osób w Turcji pochodzi ze związków wsobnych.
W Anglii, co najmniej 55% pakistańskich imigrantów będących małżeństwem są  kuzynami    pierwszego stopnia.
W Danii liczba imigrantów z Pakistanu pochodzących z małżeństw wsobnych wynosi około 40%.

Sennels wskazuje, że małżeństwo wśród kuzynów zostało usankcjonowane przez Mahometa i trwa już od teraz do 50 pokoleń (1400 lat) w świecie muzułmańskim. Ta praktyka chowu wsobnego nigdy nie odejdzie w świecie muzułmańskim, ponieważ Mahomet jest najlepszym przykładem i autorytetem we wszystkich sprawach, w tym w małżeństwie.
Sennels ostrzega, że ​​masywny chów wsobny w kulturze muzułmańskiej może zrobić praktycznie nieodwracalne szkody w muzułmańskiej puli genowej, w tym rozległe uszkodzenia u muzułmanów inteligencji, rozsądku i zdrowia. (Podobne efekty obserwowano w dynastii faraonów w starożytnym Egipcie i brytyjskiej rodziny królewskiej, gdzie chów wsobny było normą przez znaczny okres czasu.)
Oto poniżej skutki chowu wsobnego:

1. Narodziny i wady wrodzone:

100% wzrost ryzyka poronień.
50% wzrost ryzyka, że ​​dziecko umiera w czasie porodu.
Ryzyko autosomalnych recesywnych chorób genetycznych, takich jak mukowiscydoza i rdzeniowy zanik mięśni jest 18 razy wyższa.
Ryzyko zgonu z powodu wad rozwojowych jest 10 razy wyższy.

2. Opóźnienie fizyczne i psychiczne i choroby:

Im bliższe więzy krwi, tym większe ryzyko upośledzenia umysłowego i fizycznego i schizofrenicznej choroby. Im bliższe więzy krwi, tym większe ryzyko choroby schizofrenicznej, tj. szaleństwa.
Umiejętności społeczne rozwijają się znacznie wolniej u takich niemowląt.    Badania pokazują, że jeśli czyjeś rodzice są kuzynami, inteligencja idzie w dół o 10-16 punktów IQ. Ryzyko wystąpienia niższej niż 70 IQ, dla zakwalifikowane jako „opóźniony”, zwiększa się o 400%, wśród dzieci z małżeństw zawartych między kuzynami. Wszystko co tłumaczyłoby takie zjawiska wśród muzułmanów (źródło: Nicolai Sennels):
Jeden na każdego z  3 Somalijczyków jest chory psychicznie.
Ponad 40% pacjentów w największym duńskim oddziale dla przestępców mają imigranta, muzułmańskiego w tle. Jedna trzecia wszystkich osób niepełnosprawnych w Kopenhadze ma imigranta czyli muzułmanina w tle.

W Danii, muzułmańskie dzieci  mają nad reprezentację, wśród dzieci o specjalnych potrzebach. Jedna trzecia budżetu dla szkół duńskich jest konsumowana przez kształcenia specjalne.
64% dzieci w wieku szkolnym z rodzicami arabskimi w Danii nadal są analfabetami po 10 latach w duńskim systemie szkolnym.
Muzułmanów średnio niższe IQ oznacza obniżoną zdolność do korzystania z wiedzy i produkcji i abstrakcyjnego myślenia, które jest niezbędne do życia i pracy w rozwiniętych społeczeństwach zachodu.

Oto dlaczego dokonują szaleńczych zamachów, mordują i torturują. Zbyt dużo kuzynów w genealogii, zbyt dużo posłuchu dla ichniejszych pasterzy.

Nic szczególnego

Kategoria: Katoholizm i inne choroby (11), Polityka, geopolityka (6), Różne ciekawe historie (5)

Dodaj komentarz